Svet-Stranek.cz
Satalice ve století minulém a kousíček i v předminulém
SATALICE

Zahrádkáři:Satalice ve století minulém a kousíček i v předminulém

Zahrádkáři

Společnost přátel zahrady byla založena v Nové Vinoři(Vinoř II) a to z popudu zahradního architekta Metoděje Havruseviče, který v té době bydlel v ul.Za školkou č. 257. Občané této části obce svolali valnou hromadu do restaurace U Malých na křižovatce, která dne 21.7.1935 zvolila třináctičlenný výbor a za předsedu odsouhlasila pana JUDr.Františka Karlece. Tato společnost měla asi 58 členů z Vinoře II a Kbel a její součástí byli i zdejší včelaři. Společnost uspořádala několik výstav své pěstitelské činnosti a první uspořádala již 22.9.1935 v sále restaurace U Malých. Další výstava se konala 28. a 29.9.1946. U této výstavy je zajmavé,že byla uspořádána pod záštitou tehdejšího ministra výživy Václava Majera, člena ČSSD, který později v únoru 1948 jako jediný z členů ČSSD podal demisi z Gottwaldovy vlády a poté se mu podařilo emigrovat do zahraničí. Po roce 1948 spolková činnost ustala a teprve v roce 1957 byla tato společnost znovu obnovena a byla začleněna do Československého svazu zahrádkářů a ovocnářů Předsedou spolku byl v té době Ladislav Dušek. Činnost spolku byla hlavně zaměřena na zajišťování kvalitní ochrany pěstovaných produktů pro všechny členy spolku(postřiky stromků, nákupy hnojiva apod.), přednáškovou činnost a zejména pak pořádání výstav, kde se jednotliví členové mohli pochlubit svými výpěstky. . V roce 1963 získal spolek od MNV k dlouhodobému užívání pozemek ležící vedle JZD. Zde vznikla pokusná zahrada spolku o kterou se zahrádkáři vždy pečlivě starali.V současné době je zahrada před likvidací a má zde vzniknout nový park v centru Satalic. Z dlouhého seznamu obětavých členů spolku jako byl p.Votava, Dr.Karlec,.ing.Baška, Žižka,Biško,Špaček,Šturma,Brož musíme vyzdvihnout práci pana K.Linharta, který byl od r. 1961 na dalších mnoho let předsedou spolku a bez jehož aktivity a nadšení by možná dnes byl tento spolek jen vzpomínkou. Takto i přes skutečnost,že dnešní zahrady směřují spíše k odpočinkovému a okrasnému charakteru, je tento spolek stále aktivní.Jeho předsedou se po po p.Linhartovi stal pan Miloš Čech. A ještě jednu specialitu má spolek zahrádkářů.A to jsou po celou dobu jeho existence pravidelné zájezdy po krásách naší vlasti, nebo navštěvy specializovaných výstav, ale po roce 1990 jsou to i poznávající zájezdy po celé Evropě.
Pamětní kniha zahrádkářů z r.1935
První výstava se uskutečnila v r.1935 v sálu restaurace U Malých na křižovatce
Z první výstavy v r.1935
Výstava v roce 1966 se uskutečnila v sále sokolovny
Výstava v r.1966
Výstava ovoce a zeleniny v r.1970 se uskutečnila v sále kina
Výstava ovoce v r.1970
Dlouholetí členové- zleva p.Žižka, p.Votava, p.Linhart. p.Šturma a p.Špaček
Dr.F.Karlec - první předseda spolku zahrádkářů
p.Maška a pan Linhart dlouholetí členové spolku zahrádkářů
K.Linhart při přípravě postřiku v ul.U čističky
Zájezd do Norska v r.1997
návštěvníků stránky
celkem133 723