Svet-Stranek.cz
Satalice ve století minulém a kousíček i v předminulém
SATALICE

Háj:Satalice ve století minulém a kousíček i v předminulém

Háj

Satalický háj-obora o rozloze 16 ha byla založena kolem roku 1780 Černínem, majitelem Vinořského zámku v barokní krajinné kompozici, jejíž základy jsou patrné dodnes. Zalesněna je převážně listnatými stromy. Zalesňování se po celou tu dobu dělo přirozeným náletem, takže zde vzniklo prostředí pro velké množství vzácných brouků. Průseky jsou lemovány kaštanovými alejemi. Pro potřeby tehdejšího panstva byla na okraji obory zřízena bažantnice pro umělý odchov bažantů. Za Černínů zde byl i chov jelenů, daňků i srnčí. Černínové pěstovali i holuby a v místech bývalého hradiště pořádali závody ve střelbě na ně. Ve voliéře u satalské hájovny se pro tyto účely chovalo až 900 holubů. Těchto střeleckých závodů se s oblibou zúčastňoval i František Este a arcivévoda Karel, poslední císař dynastie Habsburků. Po 1.sv.válce se stal majitelem Vinořského panství, vrchní ředitel Živnobanky – Bělohříbek. V roce 1949 byl háj převeden na obec a 19.června téhož roku byl slavnostně otevřen pro veřejnost a r. 1951 zde byla vyhlášena přírodní rezervace vzhledem k výskytu chráněných brouků. V témže roce byla ustanovena i myslivecká společnost v obci. Na velkém palouku v oboře byl vybudován hudební pavilon, taneční parket, dětský koutek, elektrické osvětlení a konstrukce stánků, takže se zde mohli konat různé slavnosti ve velkém měřítku. Od poloviny 60.let veškeré zařízení bohužel chátralo a dnes jen nepatrné zbytky připomínají tato zařízení.
Plakát zvoucí na slavnostní otevření obory pro veřejnost v r. 1949
Leták zvoucí na otevření háje pro veřejnost v r.1949
Hudební altánek na palouku v háji při slavnosti čeveného kříže
Střelnice v prostorách bývalého hradiště
Spodní část cesty do Vinoře podél háje, vedla topolovou alejí
Silnice do Vinoře. Podél cesty je vidět oplocení obory.
Vstupní alej do obory z ul. Za kapličkou v r.1960
Kaštanová alej v zimě r. 1959
Kaštanová alej v zimě r. 1958
kaštanová alej na jaře
Památkově chráněný dub na palouku
Vzpomínka na pobyt sovětské armády při okupaci v r.1968.
Výstavby hájovny pro vinořské a satalické myslivce
Dostavěná myslivna
Výklenk ve zdi obory stával naproti kapličce. Dnes již po něm není památky
Vchod do obory z ulice K Radonicům
návštěvníků stránky
celkem133 725