Svet-Stranek.cz
Satalice ve století minulém a kousíček i v předminulém
SATALICE

Kaple sv.Anny:Satalice ve století minulém a kousíček i v předminulém

Kaple sv.Anny

Kaple sv.Anny - z 2.čtvrti 18.stol., barokní, obdélníková s polokruhovým závěrem.Průčelí zvlněné, se středním rizalitem, nad nímž vížka s obdélníkovým polokruhem ukončeným oknem, bočními křídlovými zdmi a cibulovou bání, v rizalitu obdélníkový portál a okno se segmentovým záklenkem, na bočních částech průčelí plochá zdobná pole a v nárožích římsové pilastry nesoucí kládí. Na bočních fasádách lizénový rámec, obdélníkovým segmentem ukončená okna a v závěru oválné okno. Uvnitř strop, na stěnách pilastry s čabrakovými hlavicemi,kruchta zvlněná s dřevěným zábradlím. Zámek vstupních dveří s páskovou ornamentikou z 2.čtvrti 18.stol. Tak takhle zní odborný popis naší kapličky, který můžete najít ve 3.díle Uměleckých památek Čech.
Před současnou stavbou stávala na tomto místě menší kaple a podle pověsti uvedené ve farní kronice Vinořské zde jednou projížděla hraběnka Šporková a poblíž tohoto místa byla stižena porodními bolestmi a šťastně se jí narodilo dítě. Z vděčnosti k sv.Anně, kterou v tuto hodinu vzývala jako patronku ku pomoci, složila slib, že tuto malou kapličku rozšíří a vyzdobí aby mohla sloužit bohoslužebným úkonům. Svůj slib splnila .
Roku 1737 byla zvýšena a pobita plechem nová věžička, ve které byly původně dva zvony, které byly za 1.sv.války zrekvírovány k válečným účelům. Dnes je zde jen jeden zvon. Původní vnitřní vybavení nebyl nikterak valné a tak v r.1876 požádal vinořský farář Hlaváček o novou úpravu vnitřních prostor kaple. Ta byla vymalována, opraven kůr a lavice, provedeny pozlacovačské práce a hlavně byl vyhotoven nový oltářní obraz sv.Anny do Josefa Hellicha (autor mnoha oltářních obrazů např. sv.Lukáš v Týnském chrámu).
Okolí kaple bylo doplněno lípami, z nich čtyři jsou doposud původní, takže mohou mít kolem 300 let. Dnes jsou evidovány jako památné stromy.
Kaple sv.Anny
Kaple sv.Anny v 60.letech
Interiét kapličky v 60.letech
Detail oltáře
Pohled na kůr kapličky
Detail dveří kapličky
Jarní motiv kaplička od ak.mal.Jiřího Boudy. Obrázek je se sbírky Ex libris pana Jiřího Karlece
Zimní motiv od Jiřího Boudy.Se sbírky pana Jiřího Karlece
Kaplička na pohlednici , kresba A.Vitkové
návštěvníků stránky
celkem133 723