Svet-Stranek.cz
Satalice ve století minulém a kousíček i v předminulém
SATALICE

Základní devítiletá škola a její historie:Satalice ve století minulém a kousíček i v předminulém

Základní devítiletá škola a její historie

Škola v Satalicích vznikla až po r. 1945.Do té doby docházeli děti do školy ve Vinoři. Teprve v r.1940 bylo přistoupeno k výstavbě školní budovy, která však po dokončení fungovala pro potřeby obecního úřadu a až po ukončení války byla přebudována na základní školu. V den vzniku republiky, tedy 28.10.1945 byla slavnostně otevřena trojtřídní národní škola. První ředitelkou se stala R.Trčková a učiteli zde byli k.Lejsková a F.Jokl. v roce 1947 byla školní budova z důvodu nepostačující kapacity rozšířena o další dvě třídy a zavedeno ústřední topení.. V roce 1958 začala svépomocí rodičů a občanů Satalic výstavba druhé budovy ve kterých měla být školní družina, jídelna a byty učitelů. Během výstavby došlo ke změně a v budově byly vybudovány čtyři učebny pro žáky stupně a v r.1959 slavnostně otevřeny.Protože však byla v r.1960 ustanovena základní devítiletá škola musela být jedna pomocná třída zřízena v nově dostaveném Požárním domě. Teprve v letech 1979-1980 byla školní družina přemístěna do nově vybudovaného pavilonku a místo ní byla zřízena 5.třída I.stupně. V této podobě škola zůstala až do r.2000, kdy byla zahájena kompletní přestavba školy s kapacitou cca 400 žáků. Nová škola byla slavnostně otevřena v r.2002. Po celá ta léta se žáci pravidelně zůčastňovali veřejného života v obci ať už již formou kulturních akcí, brigád v zemědělství, školních divadelních představení či dalších školních aktivit. A i když se dnes zcela změnila společenská poptávka po těchto akcích, žije dnešní škola dál mnoha mimoškolními aktivitami a svým rušným a moderním školním životem. A tak jak si dnes mnozí rodiče a prarodiče vzpomenou co je naučila paní učitelka Trčková,Adámková,Kubcová, Škochová, Vosecká,Matušková, Nekovová,Adamová,Káralová,Záhumenská a učitelé Klifner, Škoch,Soukup, Adámek, Bílek, tak i dnešní žáci budou vzpomínat na své učitele.
Jak se škola vyvíjela.
1945 – trojtřídní škola 1950 – čtyřtřídní škola 1953 – pětitřídní škola 1959 – osmitřídní škola 1960 – základní devítiletá škola
Ředitelé školy
1945 – 1957 Růžena Trčková 1957 – 1962 František Klifner 1962 – 1970 Miroslav Soukup 1970 – 1980 Jiří Adámek 1980 – 1990 Bohunka Matoušková 1990 – 1997 Jiří Adámek 1997 – dosud Zdislava Nováková
Stavba první části školy v r.1941
Starší budova z pohledu školní zahrady
Stará školní budova v 80.letech
Školní dílna
Výstavba druhé školní budovy v r.1959
Rodiče žáků při výstavbě druhé školní budovy
Druhá školní budova
Obě školní budovy v plné kráse
Školní budova krátce před likvidací
Současná budova školy byly vybudována po roce 2000
Stavba učitelského domu v ul. U Obory
návštěvníků stránky
celkem133 725